Δήλωση Υπαναχώρησης

Σας γνωστοποιώ, ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση εξ' αποστάσεως με τα εξής στοιχεία:

    Εάν δε καταφέρουμε να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία σας, e-mail ή τηλέφωνο, η δήλωση σας δεν έχει ισχύ.