Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

To magi.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής & χονδρικής πώλησης κοσμημάτων & συναφών ειδών.
Η χρήση της σελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συναινέσει στους παρόντες όρους, γι αυτό θα πρέπει πριν προβείτε σε επίσκεψη & χρήση της σελίδας να τους διαβάσετε.
H αποδοχή αφορά όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας είτε επισκέπτες είτε εγγεγραμμένους.

To σύνολο του περιεχόμενου της ιστοσελίδας magi.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του magi.gr
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η μερική ή ολική , αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση (download), αναμετάδωση με οποιονδήποτε τρόπο, υλικού που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση ή έγκριση μας ή του εκάστοτε φορέα προστασίας. Το magi.gr παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης, περιήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μεταβιβάζει την κυριότητα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της.
Το magi.gr δύναται να περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδέχεται το περιεχόμενο τους και δεν φέρει ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την ποιοτητα αυτών η για ζημιά συνέπεια της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Με δική τους ευθύνη οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές.

Το magi.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα, και θα ισχύουν για το μέλλον. Για αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε και να ανατρέχετε άμεσα ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.
Το magi.gr διατηρεί το δικαίωμα ανα πάσα στιγμή να , αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος χωρίς όμως από την ενέργεια του αυτή να επηρεάζονται οι επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

Το magi.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης /χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του magi.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος, και ρητά δηλώνει ότι δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.
Το magi.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η χρήση της ιστοσελίδας είναι προιον ελέυθερης αξιολόγησης και βούλησης και γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών.
Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπο την ευθύνη τρίτων χωρίς απαραίτητα να ελεγχει και να συμφωνεί με την πολιτική προστασίας & την ποιότητα συνεπώς αν παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι πρέπει να απευθυνθούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.
Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα (λόγω ηλικίας κ.λπ.).

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού Ευρωπαικού και Διεθνούς δικαίου, και να απέχετε από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της.
Ρητά απαγορεύεται κάθε προσπάθεια πρόκλησης ζημιας στον διακομιστή, στο λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό που υποστηρίζουν την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που προκληθεί ηθική θετική η αποθετική ζημιά ή διαφυγον κέρδος ο υπαίτιος χρήστης ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρίας χωρις να αποκλείονται και ποινικές ευθύνες.

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και προκειμένου να ολοκληρώσετε μια αγορά θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα ηλεκτρονική διεύθυνση στοιχεία παράδοσης των προιόντων κλπ) Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του magi.gr , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το magi.gr αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα και με κανέναν τρόπο δεν τα αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θετετε στη διάθεση μας με την εγγραφή σας χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών σας και την ενημέρωση σας.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του magi.gr και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Όλες οι συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται με την ιστοσελίδα magi.gr διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή-κοινοτική νομοθεσία σχετικά με θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η προστασία καταναλωτών και οι συμβάσεις από απόσταση.

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας είναι τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι μπορεί οι τιμές να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες
Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας προκύπτει αφού προστεθούν τα έξοδα αποστολής των προϊόντων. Ειδικά για αγορές από 20€ και άνω τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρία.
Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης και αποδοχής από την εταιρία.
Υπεύθυνος για την ορθότητα της διαδικασίας πληρωμής, αλλά και τυχόν εξόδων τα οποία προκύπτουν ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής τον οποίο θα επιλέξει είναι αποκλειστικά ο πελάτης.

Όλες οι αποστολές γίνονται με courier. Τα προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει στην παραγγελία σας από μία έως δύο εργάσιμες ημέρες εφόσον υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα. Στην περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμο, θα ενημερωθείτε άμεσα ώστε να βρεθεί η επόμενη δυνατή λύση.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική ενότητα Πολιτική Επιστροφών.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να μας ενημερώσετε άμεσα για την ακύρωση της.
Μετά την αποστολή του προϊόντος από την εταιρεία μας ακυρώσεις παραγγελιών δεν γίνονται.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική ενότητα Τρόποι Πληρωμής.